Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wydawnictwo "Zielone Brygady" powstało w Krakowie w 1989 roku i służy ruchowi ekologicznemu w całej Polsce. Jest niezależne od jakiejkolwiek organizacji czy opcji światopoglądowej. Zainteresowane jest tematami takimi jak: ekologia, alternatywna ekonomia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm, prawa ludzi, prawa zwierząt, kultura, edukacja...

Wydawnictwo działa w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE), która jest organizacją niekomercyjną a od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Wydawnictwo� wydaje periodyk "Zielone Brygady. Pismo ekologów". Pierwotnie miesięcznik, od początku 1998 roku dwutygodnik, by od czerwca 2000 roku powrócić do formuły miesięcznika. Do roku 1997 (w cyklu kwartalnym) ukazywała się także publikacja w języku angielskim ("Green Brigades. Ecologist's Papers") stanowiąca wybór najciekawszych artykułów z "Zielonych Brygad" oraz innych publikacji, poszerzona o dużą liczbę artykułów własnych. W serii Biblioteka "Zielonych Brygad" opublikowano 59 pozycji książkowych. To tylko część dorobku.

Podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska wymaga dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji. Pismo "Zielone Brygady" jest ważnym źródłem informacji z zakresu problematyki ekologicznej i stanowi skrzynkę kontaktową dla działaczy organizacji ekologicznych. Wydawnictwo posiada także swoją odnowioną stronę w Internecie, gdzie znaleźć można wszystkie publikacje Wydawnictwa, przeczytać o możliwościach zmniejszenia podatku, zamieszczania reklam, jak również zapoznać się z treścią listów popierających działalność ZB, wpisami gości odwiedzających strony Wydawnictwa oraz z wieloma ciekawymi linkami do stron o podobnej do prezentowanej przez Wydawnictwo tematyce.

Na stronach Wydawnictwa "Zielone Brygady" znajdują się teksty w języku polskim, angielskim, ale także litewskim, śląskim, łużyckim, esperanto i wielu innych.

Zobacz nasze aktualne projekty:


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
UE - logo FIO - logo
Project is sponsored by European Union and Civic Initiatives Fund


The Publishing House "Zielone Brygady" has been established in 1989 in Krakow. It supports ecological movement in Poland. It is independent from any organization or ideology. It focuses on: ecology, alternative economy, nature and environmental protection, vegetarianism, human rights, animal rights, culture, education...

It is a part of non-commercial organization Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE). In 2004 year FWIE gets status of Public Useful Organization.

The Publishing House "Zielone Brygady" publishes periodical "Zielone Brygady. Pismo ekologów". At first it was a monthly, since begining of 1998 bi-weekly, and since June 2000 published again as monthly. Until 1997 (quarterly) there was an English version published ("Green Brigades. Ecologist's Papers"), being a variety of the most interesting essays from "Zielone Brygady" and other publications, extended by a number of own articles. In the Biblioteka "Zielonych Brygad" series 59 books were printed. It is only a part of its achievements.

Access to up to date and credible information is required to undertake efective actions to support environmental protection. The "Zielone Brygady" magazine is an important resource of ecological texts and serves as contact for ecological activists nationwide and abroad. On the renewed homepage all publications are available. One can read how to submit advertisements, and also read letters of support for activities of the ZB, guestbook and numerous interesting links to similar webpages.

On the subpages of the Publishing House "Zielone Brygady" there are essays in Polish, English, Lithuanian, Silesian, Sorabian, Esperanto and in other language versions (see menu at the top).

You can also read our old presentation.

See our actual projects:

PROJECT CLOSED