Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zielone Brygady - program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza wszystkie aktywne osoby w wieku 16-26 lat, pragnące pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i świadomość ekologiczną ich społeczności lokalnej do udziału w programie Zielone Brygady – program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych.

W Programie mogą wziąć udział grupy formalne i nieformalne (na potrzeby programu zwane Grupami Lokalnymi) angażujące młodzież (najlepiej co najmniej 5 osób). W działalność grupy lokalnej mogą angażować się także przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów innych sektorów życia społecznego i ekonomicznego.

Najciekawsze przedsięwzięcia uzyskają bezpłatną pomoc specjalistów w zakresie realizacji projektów oraz możliwość bezpłatnej promocji podejmowanych działań w ogólnopolskim portalu zb.eco.pl i na łamach miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo Ekologów".

Okres realizacji przedsięwzięć nie może być dłuższy niż do 15 października 2007 r.

Do 31 sierpnia czekamy na zgłoszenia planowanych przedsięwzięć.

  • Formularz zgłoszenia: plik w formacie doc

  • Regulamin konkursu: plik w formacie doc

Szczegółowe informacje można także uzyskać drogą mailową: aktywizacja@zb.eco.pl.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

UE - logo FIO - logo