Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„Zielone Brygady. Pismo ekologów” – miesięcznik dla aktywnej młodzieży

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Wydawnictwo „Zielone Brygady” z Krakowa przedstawia ogólnopolski projekt „Zielone Brygady. Program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych”.

Jego celem jest zwiększenie aktywności młodzieży w wieku 16 – 26 lat z terenu całej Polski w zakresie podejmowania własnych inicjatyw proekologicznych, stworzenie im miejsca popularyzacji zdobytych doświadczeń oraz budowa lokalnych grup działania. Będzie to możliwe dzięki innowacyjnym narzędziom, takim jak miesięcznik „Zielone Brygady. Pismo Ekologów” i portal zb.eco.pl, prezentujące aktywność ekologów oraz bezpośredniej współpracy z lokalnymi grupami. W opublikowanych dotychczas numerach można było przeczytać o ciekawych działaniach takich grup jak np.: Towarzystwo na rzecz Ziemi, Greenpeace, ICPPC, WWF, „Zielona Swoboda”, Manko, Partnerstwo dla Środowiska, Klub Wegetarian, Klub Przyjaciół Kota „Filemon”, Fundacja Aeris Futuro, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Zieloni 2004, YMCA, Sieć „Wyjść z energii nuklearnej”, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, Ekokluby, Centrum OPUS, European Youth For Action, Świat bez Samochodów, Przedsiębiorstwo Społeczne „Horyzonty”, Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku”, Instytut Ekonomii Środowiska, Forum dla Nowej Huty, Biuro Lokalne Nowohuckie Centrum Informacji, Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie, Pracownia Animacji Ekologicznej, Empatia, które na łamach pisma dzielą się swoimi doświadczeniami w realizacji własnych projektów ekologicznych i zapraszają czytelników do współpracy. W kolejnych numerach zamieszczone będą nie mniej interesujące informacje oraz wskazówki jak samodzielnie działać na rzecz swojego środowiska. Oczywiście wciąż pozostajemy otwarci także na osoby w innym wieku!

W tym roku nasi czytelnicy mogli otrzymać bezpłatne książki dot. różnych aspektów ekologii od kwestii etyczno-ekonomiczno-filozoficznych, poprzez konkretne scenariusze zajęć edukacyjnych, po praktyczne tematy takie jak energetyka jądrowa czy odpady (m.in. rozesłanie do kilkaset szkół zestawu książek i multimedialnej płyty CD dot. odpadów).

W przyszłym roku do wybranych numerów pisma będą dołączone bezpłatne publikacje książkowe dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju (seria Biblioteka „Zielonych Brygad”).

Udostępniamy także interaktywny portal informacyjno-edukacyjny zb.eco.pl. Zaprezentujemy w nim nie tylko szereg informacji o lokalnych grupach młodzieżowych, ale również wiele cennych materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska. Będą to m.in. EKOsłownik, EKOkalendarz, EKOwykłady oraz wiele narzędzi przeznaczonych do samodzielnego budowania portalu przez internautów.

Zachęcamy więc do udziału w projekcie poprzez zamawianie publikacji, nadsyłanie pytań i propozycji jak i tekstów o swych działaniach i problemach itd. Zapraszamy do współtworzenia portalu i czasopisma!

Szczegółowe informacje na temat projektu już wkrótce na stronie zb.eco.pl i kolejnych numerach miesięcznika.

Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Fundusz Współpracy.

UE - logo FIO - logo

Komentarze

ewcia 29-04-2007
Maja przestac produkowac rajstopy