Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Chcemy Polski bez GMO! [18-27.08.2007]

Kampania NIE DLA GMO rusza w trasę po Polsce.

NIE dla nowej propozycji ustawy dotyczącej GMO!

W dniach 17-28 sierpnia 2007 Jadwiga Łopata i Julian Rose z ICPPC (Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi) ruszą w trasę z prelekcjami na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą wprowadzenie w Polsce upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO).

Podczas spotkań można będzie obejrzeć odznaczony wieloma nagrodami i wyróżnieniami film dokumentalistów Bertrama Vehaaga i Gabriele Kröber "Życie wymyka się spod kontroli". Autorzy filmu odsłaniają ciemną stronę biotechnologicznych upraw, pokazując na przykładach m.in. USA, Kanady, Indii do jakich klęsk możemy doprowadzić, otwierając nasze, europejskie pola dla GMO.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Prosimy o przekazanie naszego zaproszenia znajomym.

PEŁNY WYKAZ MIEJSC I TERMINÓW NA STRONIE WWW.GMO.ICPPC.PL

"Chcemy podzielić się swoją wiedzą i zmobilizować lokalne społeczności do oporu przeciwko nowej propozycji ustawy o GMO, która została przyjęta przez Radę Ministrów oraz Premiera RP dnia 13 lutego br. Ma ona wkrótce zostać przedłożona pod obrady Sejmu i Senatu. Ustawa ta zezwala na uprawę w Polsce genetycznie modyfikowanych roślin na skalę przemysłową" - mówi Jadwiga Łopata, Laureat Nagrody Goldmana (Ekologiczny Nobel), założycielka i wiceprezeska ICPPC.

"Uprawy modyfikowanych genetycznie roślin są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia społeczeństwa, bogatej bioróżnorodności polskiej wsi i lokalnej ekonomii, lecz są także środkiem zniewolenia niezależnych rolników przez wielkie bio-technologiczne korporacje, które tworząc nowe odmiany nasion i patentując je dążą do maksymalizacji własnych zysków finansowych. Rolników mami się, że odniosą same korzyści z uprawy roślin GM a nie mówi im się o zdecydowanych wadach tych upraw, które już doprowadziły do ruiny tysiące rolników w USA, Kanadzie i innych krajach" - mówi Sir Julian Rose*, rolnik, prezes ICPPC.

Międzynarodowe korporacje jak Monsanto, Pioneer, Cargill, Syngenta, DuPont zdominowały rynek nasion i pasz, w tym genetycznie modyfikowanych. Wiadomo, że polski rynek też stał się celem dla tych korporacji! Rolnicy, którzy kupują nasiona GM nie tylko muszą uiszczać opłaty licencyjne, lecz również zabrania im się zachowywać plon i ponownie obsiewać zebranymi nasionami pola.

Nowa propozycja ustawy świadczy o bezpodstawnym wycofaniu się z obietnic poczynionych przez PiS - oraz osobiście przez Premiera - według których Polska pozostać miała krajem wolnym od GMO. Posunięcie to jest tym bardziej niezrozumiałe, że nastąpiło ono w niespełna rok od uchwalenia ustawy o nasiennictwie, która została wprowadzona specjalnie dla uchronienia Polski przed GMO.

"Musimy zjednoczyć nasze wysiłki, aby uświadomić Posłom i Senatorom, że dopuszczenie tej ustawy otworzy wrota dla inwazji GMO - a tego właśnie oczekują bio-technologiczne korporacje" - mówi Jadwiga Łopata.

Żądanie żywności wolnej od GMO jest powszechne w całej Europie. Polska zaś posiada znakomite warunki by dostarczać wysokiej jakości żywności niemodyfikowanej genetycznie na rynek krajowy, jak i na eksport.

Także biopaliwa to sposób na wprowadzenie GMO 'tylnymi drzwiami' i kolejne zagrożenie dla bioróżnorodności i rolnictwa wolnego od inżynierii genetycznej.

"Główni gracze na rynku GMO liczą na to, że złapiemy się na agresywną reklamę biopaliw - mówi Julian Rose - ale w całej tej promocji jest wielkie oszustwo. Uprawa i destylacja roślin na biopaliwa wymaga zużycia paliw kopalnych, a uzyskana korzyść energetyczna nie pokrywa wkładu. A więc wcale nie jest to 'zielona technologia'."

Obecny status Polski, jako kraju wolnego od GMO, jest nieocenioną wartością dla nas i przyszłych pokoleń!

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl


* Julian Rose - autor "Listów z Polski", serii audycji przygotowanych dla programu "Rolnictwo Dzisiaj" rozgłośni BBC, opisujących sposób życia oraz dylematy przed jakimi staje polska wieś.