Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

ZABAWA W ZABIJANIE

ZABAWA W ZABIJANIE
29.7.2002 ok. 600 rano na kanale TVN 24 emitowany był reportaż dot. obozów survivalu dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez „Vancroll” na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obozy te prowadzone są przez naczelnika jurajskiej grupy GOPR p. Van der Coghena oraz jego żony. W trakcie programu pokazano sceny, w których instruktorzy w ramach zajęć zabijają wraz z dziećmi żaby, żeby potem, po odarciu ze skóry i upieczeniu nad ogniskiem, zjeść je. Chciałbym zwrócić uwagę, że wszystkie płazy są w Polsce objęte ścisłą ochroną. Fakt mordowania ich, szczególnie z udziałem lub w obecności nieletnich, jest przestępstwem.
Uważam, że zostały tu złamane następujące akty prawne: Ustawa o Ochronie Zwierząt z 21.8.1997 (Dz. ust. nr 111 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) z artykułów 34 ust. 4, 6 ust. 1 i 35 oraz z Kodeksu Karnego art. 181, 53.
Niemożliwe są do ocenienia szkody moralne wynikające z takiego „instruktażu” przeprowadzonego dla dzieci przez osoby dorosłe, na dodatek legitymujące się przynależnością do tak szanowanych organizacji jak GOPR.
Wszelkie tego typu obozy powinny uczyć młode pokolenie szacunku dla przyrody, bezpiecznego korzystania z uroków jej natury w taki sposób, aby nie wyrządzać krzywdy, a na pewno nie powinny zabawiać dzieci bezmyślnym, niepotrzebnym i okrutnym mordowaniem chronionych gatunków.
Zbigniew Ostrowski
Zbigniew Ostrowski