Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Z WIEJSKIEJ...

STRATEGIA ROZWOJU
Premier pismem z dnia 3.8.2000, znak DSPR-140-83/00 (druk sejmowy 21300) przedstawił dokument pt. ,,Polska 2025 – Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju”.
Wskazany dokument jest wyobrażeniem rozwoju Polski we wszystkich właściwie sferach życia publicznego. Ochrony środowiska naturalnego nie wyłączając. m. in. autorzy stwierdzają, że ,działania ochronne, modernizacja gospodarki, stymulowanie i kształtowanie wzorców konsumpcji oraz pełne uwzględnienie strat środowiskowych w rachunku ekonomicznym doprowadzą do ograniczenia zużycia energii i surowców, zwłaszcza zasobów nieodnawialnych oraz do racjonalizacji wykorzystania wody, przestrzeni i zasobów biologicznych.
Osoby zainteresowane dokumentem winny kontaktować się z Premierem:
Jerzy Buzek (AWS)
Prezes Rady Ministrów
Ujazdowskie 1, 00-179 Warszawa
tel. 0-22/694 60 00, fax 0-22/628 68 46
cirinfo@kprm.gov.pl www.kprm.gov.pl

lub z Posłami, np.:

Poseł Ryszard Brejza (AWS)
Prezydenta Narutowicza 2
88-100 Inowrocław
tel./fax 0-52/353-23-81
Ryszard.Brejza@sejm.gov.pl
www.sejm.gov.plmgr Piotr Szkudlarek, 0-22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl, szkudlarek.wizytowka.pl
Piotr Szkudlarek