Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

XIII FESTIWAL EKOLOGII NEOHUMANISTYCZNEJ

XIII FESTIWAL EKOLOGII NEOHUMANISTYCZNEJ
Pragniemy zaprosić do udziału w przygotowywanym przez nas XIII Festiwalu Ekologii Neohumanistycznej. Festiwal jest cykliczną imprezą ekologiczną, skierowaną w stronę rozwijania w młodzieży, ale i ludziach dorosłych świadomości ekologicznej oraz harmonijnego stylu życia.
Termin: 15-19.7.2003 (wtorek-sobota)
Miejsce: Farma Ekologiczna w Głębocku 37 (58-535 Miłków)
Wstęp: dzieci (6-12 lat) – 55 zł, młodzież – 110 zł, dorośli – 145 zł
Koszt uczestnictwa dotyczy: udziału w imprezie, noclegu na polu namiotowym, wyżywienia
Ogólne założenia: Festiwal ma popularyzować zorientowany na harmonię, ekologiczny styl życia na wsi oraz w mieście. Tradycyjnie już dla naszej imprezy harmonię tę rozumiemy na trzech poziomach: na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Dlatego chcemy popularyzować wszelkie działania praktyczne, zmierzające do tworzenia harmonijnego środowiska wokół i w każdym z nas – w naszej rodzinie, w społeczeństwie, w świecie. Chcemy to osiągnąć wprowadzając do programu ekofestiwalu trzy rodzaje spotkań:
• po pierwsze, seminaria i warsztaty prowadzone przez osoby praktycznie realizujące określone projekty ekologiczne (w mieście i na wsi), np. Banki Czasu.
• po drugie, seminaria, warsztaty i wykłady dotyczące harmonii i rozwoju psychologicznego
• po trzecie, zajęcia dotyczące harmonii na poziomie rozwoju duchowego.
Festiwal zawierać więc będzie trzy bloki spotkań.
1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ekologii – m.in. nt.: ekologia w Unii Europejskiej, ekologia lokalna i światowa itd.
2. Spotkania i warsztaty z zakresu psychologii, psychorozwoju, ale i zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, leczenia naturalnego itd.
3. Zajęcia dotyczące obszaru duchowości – zajęcia medytacji, seminaria jogi.
Zapraszamy zatem osoby zajmujące się praktycznie którymś z powyższych obszarów i mogące aktywnie przyczynić się do wzbogacenia programu ekofestiwalu. Osobom, które zdecydują się przyjechać do nas i poprowadzić przygotowane przez siebie zajęcia proponujemy bezpłatny udział w imprezie (nocleg, wyżywienie) oraz zwrot kosztów podróży.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt.
Andrzej Kuźmicki
tel. 0-71/363-33-72, 0-607-390-918
akumar@jungpoland.org
www.jungpoland.org
Andrzej Kuźmicki