Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Viva - Akcja dla zwierząt - Petycja przeciw stosowaniu kojców porodowych

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu zakazu stosowania kojców porodowych w przemysłowym chowie świń.

Co roku setki tysięcy zwierząt muszą znosić uwięzienie w warunkach uniemożliwiających im swobodne poruszanie się i podąża-nie za naturalnymi instynktami. Uważamy, że te inteligentne i wrażliwe zwierzęta mają prawo do życia bez bólu, stresu i chorób, któ-re nieuchronnie występują w zakładach wielkoprzemysłowych.

Imię i nazwisko
(czytelnie)
Dokładny adres
lub nr dokumentu
ze zdjęciem (czytelnie)
Podpis Proszę o przesyłanie
informacji o kampanii
pod adresem e-mail:
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Prosimy, skopiujcie tę petycję tak, aby mogło ją podpisać jak najwięcej osób.
Podpisaną odeślijcie do:
Viva! Akcja dla zwierząt, Kopernika 6 m. 8, 00-367 Warszawa
tel./faks 0-22/828 43 29, www.viva.org.pl, info@viva.org.pl
Nie przetwarzamy danych osób, które podpisały petycję.
Petycję mogą podpisywać wszyscy, którzy ukończyli 13 lat.