Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

SZKOŁO, NIE UCZ ZNIECZULICY!

7.6 tyskie nieformalne stowarzyszenie Luna rozpoczęło kampanię „Szkoło, nie ucz znieczulicy!”. Kampania ta skierowana jest przeciwko współpracy szkół z cyrkami, w których tresuje się dzikie zwierzęta.

Jak jednym wiadomo, a innym nie, wiele szkół współpracuje z cyrkami. Czynią to bądź biernie (umożliwiając wywieszanie plakatów na terenie placówki), bądź aktywnie (rozdając bilety zniżkowe lub „darmowe” – te ostatnie z założeniem, że dziecko przyjdzie z rodzicami). O ile z wywieszanymi na mieście plakatami można walczyć dosyć łatwo, o tyle z epizodem szkolnym trudniej.
W związku z tym zjawiskiem w 7.6 zorganizowaliśmy przed śląskim Kuratorium Oświaty happening, który został zakończony przekazaniem kuratorowi pisma z prośbą o ustosunkowanie się do problemu i uczynieniem odpowiednich kroków w celu ukrócenia procederu.
W rozmowie z obecnymi dziennikarzami zwracaliśmy uwagę na fakt, że szkoła powinna przekazywać pewne wartości nie tylko edukacyjne, ale i kulturowe. Tymczasem, pokazywanie zwierząt w sytuacjach jakże odległych od właściwych im warunków, nie niesie żadnych wartości naukowych, a zmuszanie ich do nienaturalnych czynności wręcz kształci znieczulicę wobec cudzej krzywdy. Wymienialiśmy też szereg alternatyw wobec cyrku – w końcu szkoły mogą zachęcać do zabaw edukacyjnych, wycieczek do lasu, przedstawień teatralnych, wreszcie mogą zabierać dzieci do wesołego miasteczka. Zadaliśmy też retoryczne pytanie, czy w ogóle jest normalnym, by szkoła reklamowała komercyjne przedsięwzięcia. Przekazaliśmy też mediom opinię psychologa społecznego, dra Ryszarda Kulika, nt. wpływu przedstawień z elementami tresury dzikich zwierząt na psychikę najmłodszych.
W załączniku przedstawiamy kopię pisma, jakie przekazaliśmy do kuratorium oraz odpowiedzi, jakiej udzieliło kuratorium (a odpowiedziało pozytywnie, więc aktualnie kampanię kierujemy już nie do kuratorium, ale za jego pośrednictwem do nauczycieli). I tu prośba do wszystkich o organizowanie podobnych akcji w swoich województwach.
W miarę możliwości o wszelkich działaniach prosimy informować nas poprzez adres e-mailowy n13@indyw.most.org.pl – im szersza będzie kampania, tym lepiej!
Kampania ma też swoją stronę internetową, znajduje się ona pod adresem www.cyrk.prv.pl – tam będą umieszczane materiały związane z tą sprawą.

Narciarz
nieformalne stowarzyszenie Luna
n13@indyw.most.org.pl
www.cyrk.prv.pl
www.wataha.cad.pl
Narciarz