Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

STANOWISKO: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, ICPPC a Unia Europejska.

STANOWISKO
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, ICPPC a Unia Europejska.

ICPPC ma nadzieję na reformę Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i nie jest przeciwna zjednoczeniu z Europą, o ile dokona się to na warunkach i zasadach, które pomogą ochronić niezwykłe wartości polskiej wsi.

Wierzymy mocno, że pomyślna przyszłość polskiej wsi zależy od zachowania tradycyjnych rolników, którzy są właścicielami uprawianych przez siebie małych gospodarstw rodzinnych. Wierzymy, że są oni najlepszymi strażnikami naszej ziemi oraz, że to oni dają najlepszą gwarancję utrzymania jej ekologicznego, ekonomicznego i społecznego zdrowia. Obecne negocjacje w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie respektują takiego punktu widzenia.
Zamiast tego proponuje się „restrukturyzację” polskiego rolnictwa, co oznacza upadek ponad miliona małych gospodarstw rolniczych oraz ogromny wzrost obszaru i produkcji tych które przetrwają. Będzie to równoznaczne ze wzrostem, już bardzo wysokiego w Polsce bezrobocia oraz z porzuceniem przyjaznych dla środowiska sposobów uprawy na rzecz intensywnych, schemizowanych metod produkcji. Obecna, powszechnie podziwiana bioróżnorodność i piękno polskiego krajobrazu zostaną poświęcone, aby zrobić miejsce dla toksycznych i szpecących krajobraz monokultur. Żyjące wsie i wspólnoty zostaną skazane na obumarcie albo staną się sypialniami dla ludzi dojeżdżających do pracy w wielkich miastach. Odznaczająca się wysoką jakością polska żywność zostanie wyparta przez produkty niskiej jakości, które są importowane przez supermarkety.
To nie jest wymyślony przez kogoś koszmar, taka jest rzeczywistość we wszystkich krajach europejskich, które podpisały się pod obecną Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. Jeżeli polityka ta nie zostanie gruntownie zmieniona to polska wieś ucierpi w taki sam sposób i dlatego dopóki taka zasadnicza zmiana nie nastąpi, Polska nie powinna przystępować do Unii Europejskiej.

Podpisz i wyślij!!! Podpisz i wyślij!!! Podpisz i wyślij!!!

-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAKA PRZYSZŁOŚĆ DLA NASZYCH DZIECI?

Bioróżnorodność -----------Monokultura
Tradycyjne wioski ----------Puste wsie
Ekożywność -----------------Chemia, hormony
Mądrość pokoleń-----------Chciwa globalizacja

ICPPC to wiodący głos w dziele podnoszenia powszechnej świadomości na temat wagi i znaczenia jakie mają małe gospodarstwa rodzinne w tworzeniu przyjaznych dla środowiska, długoterminowych rozwiązań, pozwalających uniknąć niszczących skutków obecnej Wspólnej Polityki Rolnej. ICPPC się również praktykom przemysłowego rolnictwa stosowanym przez ponadnarodowe korporacje nasienne i chemiczne oraz międzynarodowej działalności Światowej Organizacji Handlu.


Nasza „Karta 21 – Manifest XXI wieku dla polskiej wsi” cieszy się poparciem 480 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 30 milionów osób.


LOGO ICPPC


W kwietniu 2002 roku, ICPPC został uhonorowany nagrodą Goldmana – Noblem ekologicznym – za swoje międzynarodowe działania.


SKAN NAGRODY GOLDMANA

W czerwcu 2002, siedzibę ICPPC w Stryszowie odwiedził brytyjski następca
tronu książę Karol.

Kontakt:
Jadwiga Łopata Sir Julian Rose
34-146 Stryszów 156 Hardwick Estate
Poland Whitchurch-on-Thames
Tel: + 48 33 87 97 116 Reading RG8 7RB, U.K.
Tel./fax: + 48 33 87 97 114 Tel.: +44 118 984 29 55
e-mail: eceat@sfo.pl Fax: +44 118 984 29 68
jadwiga@eceat-pl.most.org.pl e-mail: hardwickestate@btinternet.com


Szanowny Panie Premierze,

Nie zgadzam się aby w imię tzw. postępu polski rząd niszczył kulturowe i ekologiczne dziedzictwo polskiej wsi. Małe, tradycyjne gospodarstwa rodzinne są najlepszymi strażnikami ziemi, oraz dają najlepszą gwarancję utrzymania jej ekologicznego, ekonomicznego i społecznego zdrowia.
Zjednoczenie Polski z Europą musi się dokonać na warunkach, które pomogą ochronić niezwykłe wartości polskiej wsi. Dopóki takie warunki nie zostaną stworzone Polska nie powinna przystępować do Unii Europejskiej.
Z poważaniem

IMIĘ I NAZWISKO ---------------------------------------------


ADRES ---------------------------------------------------------


ORGANIZACJA -----------------------------------------------------------

Podpisz i wyślij!!! Podpisz i wyślij!!! Podpisz i wyślij!!!Pan Leszek Miller, Prezes Rady Ministrów
Pan Franz Fischler, Komisarz UE ds.Rolnictwa
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa