Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

STANOWISKO: MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI (ICPPC) A UNIA EUROPEJSKA

STANOWISKO:
MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI (ICPPC)
A UNIA EUROPEJSKA

ICPPC ma nadzieję na reformę Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i nie jest przeciwna zjednoczeniu z Europą, o ile dokona się to na warunkach i zasadach, które pomogą ochronić niezwykłe wartości polskiej wsi.

Wierzymy mocno, że pomyślna przyszłość polskiej wsi zależy od zachowania tradycyjnych rolników, którzy są właścicielami uprawianych przez siebie małych gospodarstw rodzinnych. Wierzymy, że są oni najlepszymi strażnikami naszej ziemi oraz że to oni dają najlepszą gwarancję utrzymania jej ekologicznego, ekonomicznego i społecznego zdrowia. Obecne negocjacje w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie respektują takiego punktu widzenia.
Zamiast tego proponuje się „restrukturyzację” polskiego rolnictwa, co oznacza upadek ponad miliona małych gospodarstw oraz ogromny wzrost obszaru i produkcji tych które przetrwają. Będzie to równoznaczne ze wzrostem już bardzo wysokiego w Polsce bezrobocia oraz porzuceniem przyjaznych dla środowiska sposobów uprawy na rzecz intensywnych, schemizowanych metod produkcji. Powszechnie podziwiana obecnie bioróżnorodność i piękno polskiego krajobrazu zostaną poświęcone, aby zrobić miejsce dla toksycznych i szpecących krajobraz monokultur. Żyjące wsie i wspólnoty zostaną skazane na obumarcie albo staną się sypialniami dla ludzi dojeżdżających do pracy w wielkich miastach. Odznaczająca się wysoką jakością polska żywność zostanie wyparta przez produkty niskiej jakości, które są importowane przez supermarkety.
To nie jest wymyślony przez kogoś koszmar, taka jest rzeczywistość we wszystkich krajach europejskich, które podpisały się pod obecną Wspólną Polityką Rolną UE. Jeżeli polityka ta nie zostanie gruntownie zmieniona to polska wieś ucierpi w taki sam sposób i dlatego dopóki taka zasadnicza zmiana nie nastąpi, Polska nie powinna przystępować do Unii Europejskiej.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
(Fundacja ICPPC)
34-146 Stryszów 156
tel./fax 0-33/87-97-114
e-mail: icppc@sfo.pl