Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWEJSZKOŁY HOLISTYCZNEGO NAUCZANIA HOLMA COLLAGE

REKRUTACJA DO
MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY
HOLISTYCZNEGO NAUCZANIA
HOLMA COLLEGE
Jeżeli znasz dobrze język angielski, jesteś młody, masz wyobraźnię i twórcze podejście do życia, czujesz się obywatelem społeczności naszej Planety Ziemia i czu-jesz w sobie potrzebę rozwoju na drodze integralnego nauczania, które wykracza poza określone religie i dys-cypliny i zgodne jest z głębokimi zasadami duchowymi, jeżeli szukasz wzmocnienia Twojej siły wewnętrznej, która może mieć wpływ na rzeczywistość, ta szkoła jest dla Ciebie.
Zajęcia odbywają się w miejscowości oddalonej o 55 km od Malmoe w Szwecji. Aktualnie odbywa się rekruta-cja na rok zajęć trwający od września 2003 do maja 2004. Nauka jest za darmo. Koszt mieszkania i wyżywie-nia przez 9 miesięcy wynosi około 40500 SEK (koron szwedzkich).

http://www.holmacollege.org
nadesłał Henryk Skolimowski
Henryk Skolimowski