Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Realizacja programu NATURA 2000

W trakcie posiedzenia sejmu 23.8.2007 poseł Stanisław Zając (PIS) zadał Ministrowi Środowiska pytania:
(…) proszę pana ministra o przedstawienie informacji o tym, jaki jest stan realizacji postanowień traktatu akcesyjnego w zakresie dyrektyw dotyczących programu Natura 2000 oraz jak wygląda realizacja programu Natura 2000 w Polsce w porównaniu z jego realizacją w Europie. (…) W oparciu, o jakie dane wyznaczone zostały obszary sieci Natura 2000 i jak przebiega inwentaryzacja obszarów objętych tą siecią?

Odpowiedź ministra środowiska Jana Szyszko:

W lipcu ubiegłego roku powstaje harmonogram prac, zatwierdzony przez Radę Ministrów. Uważamy, bowiem, że rzeczywiście możemy wyznaczyć więcej obszarów Natury 2000 i one nie muszą kolidować z żadnym rozwojem gospodarczym, a wręcz przeciwnie, mogą stymulować ten rozwój. Harmonogram ten jest zatwierdzany przez Radę Ministrów. Ta informacja jest składana 5 września oraz 27 grudnia. Oczywiście ta informacja idzie do Komisji Europejskiej. Ponieważ mamy ciągle naciski odnośnie do tzw. shadow list, dwukrotnie kierujemy listownie pytania do Komisji Europejskiej, jak również podczas pobytu trzech ministrów w końcu stycznia, na początku lutego – byłem ja obecny, była obecna pani minister Gęsicka i był obecny pan minister Polaczek – zwracamy się do komisarzy, aby powiedzieli nam to i przesłali dane odnośnie do shadow list. Uzyskujemy taką zgodę i uzyskujemy również zgodę na to, że podstawą jest inwentaryzacja i badania naukowe. Podczas mojego spotkania, podczas wizyty pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i spotkania z Komisją Europejską, między innymi z komisarzem Stawrosem Dimasem, dnia 18 kwietnia ponawiamy takie zaproszenie. Mogę państwu powiedzieć, że do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ale równocześnie pracujemy, inwentaryzujemy. Jeśli chodzi o postęp prac: styczeń 2006 r. – wyznaczamy 9 obszarów w tzw. układzie alpejskim, wrzesień 2006 r. – obszary habitatowe, 41 obszarów siedliskowych, styczeń 2007 r. – 31 obszarów ptasich, marzec 2007 r. – 52 obszary siedliskowe. Wszystkie obszary kontrolujemy w ramach przyjętej metodyki, konsultując to oczywiście z samorządami.

Pełny zapis debaty: www.sejm.gov.pl

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Piotr Szkudlarek