Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PETYCJA PRZECIW MORDOWANIU WIELORYBÓW

Żądamy natychmiastowego wstrzymania mordu wielorybów. Ich przetrwanie i tak jest zagrożone przez zanieczyszczenie środowiska, obumieranie planktonu oraz śmierć przez uduszenie w sieciach. Stop barbarzyństwu!

Lp. imię i nazwisko Adres Podpis
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      

Petycję prosimy kierować pod adresami:
Ambasada Królestwa Norwegii
ul. Chopina 2A
00-559 Warszawa

Ambasada Japonii
al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa