Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
W ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku w Koszalinie, dr inż. Urszula Żurek-Pysz z Politechniki Koszalińskiej, wygłosiła w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej dnia 29 kwietnia 2002 r. wykład pt. „Odnawialne źródła energii w Polsce”. Wykład był zilustrowany dwoma filmami popularno-naukowymi. Obecnych było ponad 50 osób. Padło kilka pytań i wypowiedzi. Prelegentkę nagrodzono oklaskami.
Koszaliński Uniwersytet III Wieku działa dziesiąty rok. Prowadzi systematyczną działalność. Rocznie odbywa się 30-40 wykładów, koncertów, spotkań, występów, spacerów itp., które zwykle gromadzą po kilkadziesiąt osób. Współpracuje też z podobnymi instytucjami, np. niedawno odbyło się spotkanie z ponad 60 osobami Uniwersytetu III Wieku ze Szczecina, którzy wypoczywali w Unieściu, a przy pomocy koszalinian zwiedzili Koszalin. Działalność Uniwersytetu jest wspierana przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną i Urząd Miasta.
Bernard Konarski
Bernard Konarski