Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

MOTORYZACJA W POLSCE I NA ŚWIECIE

MOTORYZACJA W POLSCE I NA ŚWIECIE
Stan motoryzacji (konkurenta naturalnego kolei pasażerskiej) w porównaniu międzynarodowym:

Wypada zauważyć, iż udział kolei w przewozach pasażerskich (wliczając także liczbę wozokilometrów motoryzacji indywidualnej) spadł ostatnio w USA do 0,3% (wg Encyklopedii Universalis, 2000), czym można tłumaczyć tak wysoką liczbę samochodów na mieszkańca w tym kraju. Polskę czeka wzrost do ok. 440 samochodów na 1000 mieszkańców, tzn. nastąpi podwojenie liczby pojazdów.
Adam Fularz
źródło: GUS, Mały Rocznik Statystyczny 2000


II FORUM NIEKONWENCJONALNYCH WYNALAZKÓW,
KONSTRUKCJI I POMYSŁÓW
Ośrodek Edukacji Janusz Zagórski, przy współpracy z Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu i Klubem FNC, zapraszają na unikatowe II Ogólnopolskie Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów, które odbędzie się w dniach 5-6 października 2002 r. we Wrocławiu na placu J. Piłsudskiego 2 (Karłowice).
Wspólną cechą wszystkich prezentowanych tam konstrukcji, pomysłów i tematów są szeroko pojmowane inspiracje ekofilozoficzne.
Janusz Zagórski
tel. 0-71/3278772, 0-609/761731, ufofnc@kn.pl
Adam Fularz