Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

„Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”

Polska Zielona Sieć we współpracy z Grupą eFTe mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spotkań konferencyjno-warsztatowych
„Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”

          

Od kilku lat realizujemy kampanie mające na celu promowanie wzorców zrównoważonej środowiskowo i społecznie konsumpcji. Edukacja konsumencka odnosi się do wielu zagadnień: etycznej konsumpcji, sprawiedliwego handlu, społecznej odpowiedzialności biznesu, zmian klimatu, bezpieczeństwa żywności, żywności ekologicznej i lokalnej, ekoznakowania, recyklingu, ograniczania ilości odpadów opakowaniowych, dostępności wody pitnej.

Zagadnienia te znajdują swe odbicie w działalności wielu organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych. Naszym zdaniem, współdziałanie i integracja środowisk pozarządowych, w dużym stopniu przyczynić się może do podniesienia stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu zrównoważonej konsumpcji.

Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do udziału oraz współtworzenia naszego spotkania.


Zarys programu:


Kiedy: 15 listopada 2007 r. (czwartek) 16.00
Gdzie: Chłodna 25, Warszawa
Warsztaty
  • CSR/monitoring firm
  • Sprawiedliwy handel
  • Etyczne ubrania
Pokazy filmów, wystawy zdjęć, koncert


Kiedy: 16 listopada 2007 r. (piątek) 13.00
Gdzie: Collegium Civitas, PKiN, XII piętro, Warszawa
Tematyka zagadnień
  • Polityka państwa w zakresie zrównoważonej konsumpcji
  • Solidarna konsumpcja
  • Ekologiczna konsumpcja
  • Odpowiedzialny biznes


Podczas tych wydarzeń zorganizowane będą stoiska informacyjne dla organizacji realizujących projekty z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedstawienia swojej działalności.


Kontakt:
Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz
tel. 012 431 28 18, 0607 88 80 82
fax: 012 431 28 08
e-mail: maria@zielonasiec.pl, gosha.krzystkiewcz@gmail.com
ekonsument.pl

Sponsorzy/patroni:

                      


Projekt KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2004 oraz z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Powyższy artykuł w pliku PDF:
PZS