Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

EUROPEJSCY ROLNICY POPIERAJĄ ROLNIKÓW Z POLSKI

EUROPEJSCY ROLNICY POPIERAJĄ ROLNIKÓW Z POLSKI
... oraz propozycję ICPPC mówiącą o tym, że małe jest piękne, wizję życia na wsi opartą na trwałości i równowadze, tradycji i ekologii, która łączy cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Ma to zasadnicze znaczenie dla zachowania piękna polskiego i europejskiego krajobrazu wsi oraz pomyślności dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Trzecie doroczne spotkanie Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), odbyło się 7.2.2003 r. w Londynie. Głównym tematem spotkania było: „Jak i dlaczego musimy chronić małe gospodarstwa rodzinne w Polsce i w jaki sposób ich przetrwanie może stanowić precedens dla małych gospodarstw w Europie. ”
Od czasu wydarzeń w Kopenhadze w grudniu 2002, sytuacja Polski jako kraju będącego potencjalnym członkiem UE jest obecnie w krytycznym momencie. Ani polski rząd ani Bruksela nie przedstawiły żadnego konstruktywnego planu dla przyszłości polskiej wsi, mimo że ma to kluczowe znaczenie dla Polski. Wręcz przeciwnie, obie instytucje poprzez program „restrukturyzacji” rolnictwa dążą w kierunku zniszczenia wyjątkowej bioróżnorodności i kultury 1,5 mln małych gospodarstw rolnych. Dopasowują polskie rolnictwo do standardowego, wielkoobszarowego, monotonnego, monokulturowego modelu, który zdewastował ziemię i wiejskie wspólnoty wzdłuż i wszerz kontynentu. Z propozycji Wspólnej Polityki Rolnej, dotychczas nie wynikło nic, co oferowałoby realną pomoc dla ekonomii polskiej wsi.

Oczywiste jest, że zdrowia polskiej wsi nie da się oddzielić od przyszłości małych gospodarstw rodzinnych. Uważamy, że najlepszym sposobem na ich przetrwanie jest troska o ich tradycyjne korzenie, rolnictwo ekologiczne, lepsza współpraca pomiędzy rolnikami oraz między rolnikami a konsumentami, lokalne przetwórstwo, ekoturystyka i inne działania ekologiczne. Większość rolników nie jest świadoma stojących przed nimi zagrożeń, jak ekologiczne i zdrowotne konsekwencje stosowania toksycznych środków chemicznych i nasion modyfikowanych genetycznie, które są obecnie intensywnie promowane w Polsce, oraz coraz bardziej restrykcyjne regulacje napływające z Brukseli dotyczące sposobów produkcji i higieny.
ICPPC to wiodący głos w dziele podnoszenia powszechnej świadomości na temat wagi i znaczenia, jakie mają małe gospodarstwa rodzinne w tworzeniu przyjaznych dla środowiska, długoterminowych rozwiązań, pozwalających uniknąć niszczących skutków obecnej Wspólnej Polityki Rolnej. ICPPC sprzeciwia się również praktykom przemysłowego rolnictwa stosowanym przez ponadnarodowe korporacje nasienne i chemiczne oraz międzynarodowej działalności Światowej Organizacji Handlu.

Nasza „Karta 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI wieku” cieszy się poparciem 480 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 30 milionów osób.
W kwietniu 2002 roku ICPPC został uhonorowany nagrodą Goldmana – tzw. Ekologicznym Noblem za międzynarodową kampanię na rzecz ochrony małych gospodarstw rodzinnych w Polsce.
W czerwcu 2002 siedzibę ICPPC w Stryszowie (woj. małopolskie) odwiedził brytyjski następca tronu Książę Karol.
Kontakt:
Jadwiga Łopata
34-146 Stryszów 156
tel./fax 0-33/87-97-114
e-mail: jadwiga@eceat-pl.most.org.pl
www.icppc.sfo.pl

Sir Julian Rose
Hardwick Estate
Whitchurch-on-Thames, Reading RG8 7RB, U.K.
tel. +44/118-984-29-55
fax +44/118-984 29-68
e-mail:
hardwickestate@btinternet.com

Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose