Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Czy świat zmierza ku ekokatastrofie? A może jest coraz lepiej?

Ekolodzy od wielu już lat apelują o zaangażowanie się w sprawy ekologii i ochrony środowiska. Ich głosy nie zostały wysłuchane do końca. Jak wygląda świat dzisiaj i ku czemu zmierza?

Wraz z postępem cywilizacji, następował rozwój informatyki, techniki, medycyny. Wyniki prac naukowców pobiły wszelkie dotychczasowe przewidywania. Oto bowiem gatunek ludzki, Homo sapiens potrafi nawet klonować. Wytwarza sobie sztucznie żywność bądź za pomocą inżynierii genetycznej modyfikuje produkty spożywcze. Niestety, wiele gatunków roślin i zwierząt jest niszczonych i są one na skraju wyginięcia. Ingerencja w postaci introdukcji niektórych gatunków, jak chociażby znanej chyba wszystkim byliny zwanej barszczem Sosnowskiego, przyczynia się do wypierania rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Człowiek otacza się tworzywami sztucznymi, wynalazkami techniki. Na efekty takiego zachowania nie trzeba było długo czekać. W tym momencie chciałabym przytoczyć ciekawy cytat R. Ingersolla:

Przyroda nie zna
nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje.

Postęp niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich jest degradowanie środowiska dla własnych potrzeb. Wycina się lasy aby pozyskać drewno, celulozę. Na skalę masową wydobywane są surowce mineralne. Dużym problemem jest produkowanie milionów ton śmieci przez ludzi. Od lat bardzo dużo mówi się także o coraz częstszym powstawaniu smogów, kwaśnych deszczy i efekcie cieplarnianym. Produkuje się dużo niepotrzebnych rzeczy, które ciężko potem poddać procesom utylizacji. Mam tu na myśli chociażby cienkie jednorazówki, których zużywa się bardzo wiele, a które prawie natychmiast się wyrzuca.

Powyższe czynniki wskazują na to, że świat zmierza ku ekokatastrofie. Jest na szczęście jeszcze promyk nadziei. Na przestrzeni ostatnich lat ekolodzy i naukowcy zaczęli przeciwdziałać nadciągającej katastrofie. Pojawiły się organizacje dbające o środowisko, w internecie można znaleźć wiele stron poświęconej takiej tematyce. Próbuje się reintrodukować niektóre gatunki. Zaczynają pojawiać się kolejne pomysły dotyczące temu, co należy robi z wysypiskami śmieci. Organizowane są wspaniałe akcje jak np. „Sprzątanie Świata” . Sadzone są lasy. Powstają nowe parki krajobrazowe. Coraz więcej gatunków jest chronionych. Duży nacisk jest położony także na edukację młodzieży. W szkołach naucza się ekologii i ochrony środowiska. Jest to bardzo ważny element. Jak mówi pewne chińskie przysłowie:

Jeśli myślisz rok naprzód
sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód
sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód
ucz ludzi.

Często mówi się, że powinniśmy pozostawić nasza planetę następnym pokoleniom w takim stanie, w jakim my ją zastaliśmy. Czy tak się stanie? Głosów apelujących o rozsądek, ochronę jest jeszcze za mało. Czy dotychczas podjęte działania wystarczą? Aby uniknąć ekokatastrofy potrzeba tych działań i inicjatyw o wiele więcej. Ludzkość musi się zjednoczyć. Czy nasz gatunek zwycięży? Tego na pewno dowiemy się w przeciągu najbliższych lat.

Lidia Matuszak
lisa1234@tlen.pl
tel. 692882893

Lidia Matuszak