Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CZECZENIA STAŁA SIĘ STREFĄ KLĘSKI EKOLOGICZNEJ

CZECZENIA STAŁA SIĘ STREFĄ KLĘSKI EKOLOGICZNEJ

Główny lekarz sanitarny okupacyjnej administracji w Czeczenii Taisija Mirzojewa poinformowała rosyjskie środki masowego przekazu informacji o tym, że w republice tej powstała napięta sytuacja radioaktywna. Poinformowała, że ok. 40% terytorium Czeczeńskiej Republiki Iczkerii można scharakteryzować jako strefę klęski ekologicznej.
Wg danych specjalistów, na które powołuje się Mirzojewa, koncentracja zanieczyszczeń w wodzie przewyższa dopuszczalne graniczne normy od 100 do 1000 razy, a w kompleksach mieszkaniowych w Dżocharze, Gudermesie, Szali, Argunie, Cziri-Jurcie odkrywane są źródła radioaktywności.
Lekarz sanitarny wyraża poważne zaniepokojenie w związku z tym, że nie podejmuje się środków dla likwidacji następstw katastrofy radioaktywnej na terenie byłego kombinatu chemicznego w czeczeńskiej stolicy. „Tu na dwu odcinkach poziom promieniowania radioaktywnego przewyższa dopuszczalną graniczną normę tła więcej niż 800 razy” – twierdzi Mirzojewa. Oprócz tego wg jej prognoz znacznie wzrośnie liczba przypadków chorób krwi, narządów oddychania, ośrodkowego układu nerwowego i chorób nowotworowych.

Za informacją agencji
KAUKAZ-CENTER z 19.11.2002
tłum. z jęz. rosyjskiego
Cezary Cholewiński
Cezary Cholewiński