Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CO TO JEST WISE?

Mała, silna, a jeśli trzeba, uparta organizacja.

Sieć WISE została założona w 1978 r. Od tego czasu WISE dostarcza tysiącom grup, niezależnej, solidnej i użytecznej informacji. Jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą z małymi, niezależnymi organizacjami.

Po ponad 20 latach kampanii przeciw energii atomowej znamy ten ruch na wylot. Organizujemy spotkania z innymi aktywistami, wywiady dla prasy, pokazy filmowe oraz spotkania z fundatorami. Pomagamy grupom znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania. Wymieniamy idee i doświadczenia nt. działań, kampanii, analiz strategicznych oraz – entuzjazm.

Nasza gazetka jest ważnym narzędziem. Od 1978 r. wydajemy ją 20 razy w roku. Mamy też rosyjską wersję, wydawaną 10 razy w roku przez WISE Kaliningrad. Przygotowujemy wersję hiszpańską.

World Information Service
on Energy – WISE
P.O. Box 59636 1040 LC, Amsterdam, The Netherlands
tel.: + 31 20 6126368
fax: + 31 20 6892179
e-mail:
wiseamster@antenna.nl
www.antenna.nl/wise