Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

APEL O POKOJOWE, PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I SPRAWIEDLIWE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

Zwracamy się z prośbą do delegatów ONZ, a także do wszystkich polityków o złożenie jednoznacznych deklaracji popierających realizację poniżej wymienionych kryteriów oceny przyszłych misji w przestrzeni kosmicznej oraz o jasne opowiedzenie się za owej przestrzeni użytkowaniem, o wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec wykorzystywania jej dla celów militarnych, a także o zasadnicze poparcie dla struktur ONZ.

PETYCJA
Kryteria dla Assessment of Future Space Projects
Należy przede wszystkim:
1. Zapobiec perspektywie groźnej katastrofy;
2. Unikać militaryzacji, krwawych konfliktów i wszelkiego rodzaju „zwyrodnień”;
3. Zminimalizować szkodliwe dla zdrowia i środowiska efekty projektu;
4. Zadbać o jakość naukowo-techniczną, funkcjonalność i wiarygodność;
5. Rozwiązać istniejące problemy i zaspokoić potrzeby w szybki i trwały sposób;
6. Poszukiwać alternatyw najbardziej efektywnych finansowo;
7. Zagwarantować możliwość współdziałania różnych grup społecznych, w dalszej zaś kolejności wzmacniając ich współpracę;
8. Poddawać projekty pod dyskusję w publicznej debacie, włączając w nie kwestie tu zawarte.
Prosimy o poparcie dla następującego stanowiska i żądań dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej, przygotowanych przez Global Network Against Weapons and Nuclear Power
• Dostosowanie technologii kosmicznej do społecznych i środowiskowych potrzeb mieszkańców Ziemi;
• Wprowadzenie zakazu wykorzystywania energii nuklearnej w przestrzeni kosmicznej;
• Poszukiwanie alternatywnych dróg rozwoju technologicznego dla energii kosmicznej oraz napędu;
• Podejmowanie prób rozwiązania problemów Ziemi zamiast wywoływania konfliktów w przestrzeni kosmicznej;
• Unikanie konfrontacji i realizacja idei międzynarodowej współpracy w kosmosie;
• Wprowadzenie zakazu posiadania broni kosmicznej i ulokowanych w przestrzeni kosmicznej instalacji militarnych, przy pomocy prawa narodowego i międzynarodowego;
• Unikanie realizacji kosztownych i ryzykownych projektów kosmicznych;
• Podnoszenie światowej i demokratycznej debaty dotyczącej kwestii eksploracji i kolonizacji kosmicznej;
• Wzmocnienie istniejącego międzynarodowego prawa wzywającego do kolektywnego i nieeksploatywnego korzystania z przestrzeni gwiezdnej.
Imię i nazwisko

Prosimy o kopiowanie i rozpowszechnianie petycji. Petycje już wypełnione ślijcie, proszę do:
Friedens – und Begegnungsstätte Mutlangen
Forststr. 3, 73557 Mutlangen, Niemcy

Zainteresowanych newsami antynuklearnymi prosimy o listy na ww. adres. Mamy nadzieję, że UNISPEACE III oraz konferencja rozbrojeniowa przyczynią się do szybkiego podjęcia stosownych kroków w tym kierunku.

nadesłał Marcin Czubik
mczubik@eta.pl
Marcin Czubik