Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

List wspierający Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Z ogromną łatwością wypowiadamy i powszechnie używamy określenia Polski Ruch Ekologiczny. Jeżeli wsłuchać się uważniej w kontekst, w którym pada to określenie, okazuje się najczęściej, że dotyczy ono organizacji działających na różnych polach: obszernie lub wąsko się specjalizując, obecnych lokalnie lub widocznych na poziomie działań krajowych a czasem i międzynarodowych.

Mówiąc ruch ekologiczny mamy na myśli tysiące aktywistów w całej Polsce. Wydawnictwo "Zielone Brygady" są szczególną cząstką Polskiego ruchu ekologicznego. Kilku oddanych sprawie ludzi tworzy biuletyn, który jest obecny wśród nas od początków przemian politycznych. Biuletyn to miejsce myśli otwartych, wypowiedzi wprost, informacji aktualnych, debat na ważne tematy.

Polski Ruch Ekologiczny rozwijał się przez ostatnie lata dynamicznie. Rozrastał się, dojrzewał i przekształcał. Proces ten trwa nadal. Temperament ruchu odzwierciedla się na łamach "Zielonych Brygad". Założona i co najważniejsze konsekwentnie przestrzegana formuła otwarcia na wszystkie odcienie ruchu tworzy z Biuletynu instytucję, która konsoliduje bo ułatwia kontakt i porozumienie, pozwala na złagodzenie emocji przez ich objawienie. To nie jest biuletyn o ochronie środowiska. To jest wydawnictwo o społeczeństwie ekorozwoju, o jego powinnościach, trudach i sukcesach, uczestnictwie. Mocny fragment działań wspierających trudne dochodzenie Polaków do społeczeństwa obywatelskiego.

"Zielone Brygady" są źródłem wiedzy o problemach merytorycznych polskich i zagranicznych organizacji. Kiedyś był to jedyny, bo ogólnopolski sposób wymiany informacji; dziś w dobie komunikacji internetowej rola "Zielonych Brygad" ulega zmianie, ale nie maleje jej znaczenie czego dowodem jest zwiększenie częstotliwości do dwutygodnika. "Zielone Brygady" są nadal wielkim dziełem garstki osób ale też rzeszy wolontariuszy - autorów jak i dystrybutorów. Im zawdzięczamy to, że Biuletyn istnieje już kilka lat, jest ciekawy i cieszy się popularnością. Chętnie sięgam po każdy numer "Zielonych Brygad". Przeglądam spis treści. Szukam tytułów mówiących o sprawach aktualnie mnie najbardziej interesujących. Później przeglądam inne wypowiedzi. Imponująco rozrasta się seria książkowa - Biblioteka "Zielonych Brygad".

Wydawnictwo "Zielone Brygady" służy nam wszystkim. Teraz kiedy przed ruchem ekologicznym pojawiły się nowe wyzwania związane z integracja europejską, przystąpieniem Polski do Unii - potrzebne jest pismo, poprzez które można będzie podzielić się wiedzą, wątpliwościami i osiągnięciami z innymi organizacjami.

Krzysztof Kamieniecki - członek Polskiego Klubu Ekologicznego,
w latach 1991-1994 członek Zarządu Friends of the Earth International,
współzałożyciel i wiceprezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.