Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Zielona Inicjatywa Gospodarcza

W ramach ZIGu w 2010 r. planujemy wydanie publikacji na temat najlepszych rozwiązań i najlepszych praktyk z kraju i z zagranicy, odpowiadających modułom tematycznym programu:

  • realizacja standardów ekologicznych
  • zatrudnienie
  • zaopatrzenie i dystrybucja
  • marketing