Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Walory przyrodnicze i zasobowe szansą promocji i rozwoju - warsztaty [23.10.2007]

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty "Walory przyrodnicze i zasobowe szansą promocji i rozwoju na przykładzie gminy Krzeszowice", które odbędą się 23 października 2007 r. w Krzeszowicach.

Program:

16.00-16.20 Otwarcie obrad

16.20-17.00 Prezentacja Katrzyna Siata, Janusz Plata "Wykorzystanie wód mineralnych do promocji i rozwoju regionu"

17.00-17.30 Dyskusja - Agroturystyka a rozwój lokalny (Adam Ślusarczyk – moderator)

18.00-18.30 Poczęstunek

13.30-19.30 Zwiedzane Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu

Organizatorzy zapewniają transport z Krakowa. Wyjazd z parkingu ul. Wybickiego 7 o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje:

p. Marian Pajdak – tel. 502-576-895
p. Magdalena Białas – tel. 502-257-712, magda_jura@op.pl
p. Małgorzata Piotrowska – szkolenia@min-pan.krakow.pl

Formularz zgłoszeniowy proszę odesłać e-mailem na adres maga_jura@op.pl lub faksem 012 632 22 45.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Polska Sahara - logo
Stowarzyszenie Polska Sahara, Chechło

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN - logo
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków


Województwo Małopolskie - logo
Program realizowany w ramach projektu: Zielona Małopolska – szansą konsolidacji społeczności lokalnych.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Partnerzy lokalni: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu, Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych