Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Unijny eksperyment - konferencja prasowa Cafe Młynek, Plac Wolnica 7, 4 marca 2008, godz. 12.00

Zapraszam serdecznie na konferencję prasową podsumowującą efekty projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” realizowanego w ramach programu EQUAL. Jego celem było przetestowanie możliwości ograniczania bezrobocia przez tworzenie firm społecznych („biznes z ludzką twarzą”) oferujących to, co lokalnie jest w zasięgu ręki – elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Powstało pięć firm, zatrudniono ponad 50 osób, opracowano plany biznesowe, przeprowadzono roczny program szkoleń i inwentaryzację walorów turystycznych, przez dwa lata propagowano w mediach turystykę dziedzictwa. Obecnie projekt się kończy. Firmy rozpoczynają samodzielne życie na rynku usług turystycznych.

Z poważaniem

Elżbieta Konieczna
Szef Biura Prasowego projektu


Unijny eksperyment
Przyroda, kultura, turystyka, praca

Początek zdarzeń brzmi bajkowo. Unia Europejska wspierając, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej, EQUAL projekty o wysokim stopniu ryzyka w całości sfinansowała pewien eksperyment na południu Polski. Powstało tam pięć prekursorskich firm społecznych o profilu turystycznym, które po pierwsze dały pracę młodym, bezrobotnym ludziom, po drugie miały się zająć sprzedażą dziedzictwa kulturowego regionu. Czegoś, czego się nie da zmierzyć, ani zważyć, ponieważ jest dorobkiem duchowym i materialnym poprzednich i współczesnych pokoleń.
Czas sprzyja pomysłowi. W dobie postępującej globalizacji i unifikacji wszelkiego rodzaju usług, obyczajów i przedmiotów, coraz większe zainteresowanie budzą odrębności – dawniej niezauważalne, bo wszechobecne, dziś niedostrzegalne, bo zanikające. Powstałe w ramach projektu firmy w założeniu miały pełnić rolę przewodników po tych właśnie unikalnych odrębnościach. Jak bardzo inaczej niż dotąd może brzmieć opowieść z wakacji, kiedy dotyczyć będzie starego dworu, którego właściciel, jeden z lepszych lutnistów – zaśpiewa Bogurodzicę brzmiącą surowo w kamiennych piwnicach budynku, albo dowcipnych bajd i przyśpiewek w małym przysiółku, gdzie miejscowy ksiądz uczy lokalną społeczność zdobywać unijne środki, albo rozmów z właścicielką pasieki, która opowiada o zwyczajach pszczół. Jak dużo może dać wieczór w pensjonacie, który odwiedziło przez ostatnie sto lat tylu sławnych Polaków, że zdawać by się mogło, iż to nie miejsce dla nas, a jednak refleksy światła, stare belki, obrazy, pamiątki i właściciele tworzą coś unikalnego, z czym łatwiej wrócić do normalnego, ale zwykle szarego życia.
Unijny projekt, realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nazywa się „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”, został zlokalizowany w bardzo atrakcyjnych krajobrazowo i kulturowo miejscach: okolicach Suchej Beskidzkiej, Gorlic, Lanckorony, w Bieszczadach oraz w Bałtowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Realizowało go 11 organizacji społecznych i jednostek komercyjnych. Z jakim skutkiem?
Zastanawiając się nad szansą powodzenia przedsięwzięcia trzeba by najpierw postawić dwa zasadnicze pytania. Pierwsze brzmi: czy znajdzie się dostateczna ilość turystów, którzy nie preferują standardowej turystyki masowej, ale szukają spokoju, chcą kontemplować przyrodę, nawiązywać autentyczny kontakt z lokalną społecznością, jej tradycją i kulturą? Pytanie drugie: czy firmom uda się stworzyć na tyle atrakcyjne oferty spędzania wolnego czasu i w tak dużym stopniu wyzwolić przedsiębiorczość w lokalnej społeczności, że region zacznie przyciągać wielu turystów, a firmy społeczne będą na tym zarabiać i od pewnego momentu, już bez wsparcia unijnych pieniędzy, utrzymywać się na rynku? Ten moment właśnie nadchodzi.
Eksperyment, który trwał przeszło dwa i pół roku zakończył się. Pora ocenić rezultaty. Opowiemy o nich podczas konferencji prasowej, na którą Państwa serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Konieczna
Biuro Prasowe Projektu
,,Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”

Biuro prasowe projektu: Informator Sp. z o.o.; 30-033 Kraków, ul. Sienkiewicza 8 / 9 tel. 012 630 91 46, kom. 604 592 386; e-mail: biuroprasowe@equal.cracow.pl