Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Sprawozdanie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie Rospudy

Na początku tego roku odpowiedzieliśmy na powszechnie wówczas nagłaśniany apel o pisanie petycji do Parlamentu Europejskiego w obronie Doliny Rospudy. Nie było to zbyt trudne, gdyż zbiórki podpisów bardzo sprawnie dokonywała młodzież szkolna. W dwóch tylko poznańskich liceach, w ciągu dwóch dni, zebrano ok. 800 podpisów. W sprawozdaniu podano liczbę 491 – to petycja z jednej szkoły, drugą pominięto.

Pełny tekst sprawozdania Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Jest to dokument dość obszerny, bez załączników liczy 12 stron.

Na początku zamieszczamy stronę 21 sprawozdania, zawierającą spis rozpatrywanych petycji, a jest ich aż 9.

Polski Klub Ekologiczy
Marek Smolarkiewicz - prezes Okręgu Wielkopolskiego
www.most.org.pl/pke-ow
www.pke-ow.most.org.pl