Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Recykling Idei - debata [22.10.2007]

W różnych częściach świata od kilkunastu lat narasta nowa fala radykalnego sprzeciwu wobec kapitalizmu. Pracownicze konflikty o podział zysków, o warunki i pewność zatrudnienia oraz o kontrolę nad procesami ekonomicznymi to pole o szczególnym znaczeniu dla dyskusji na temat zmian. Na tym polu podejmuje się próby jednoczenia ludzi Północy i Południa, lepiej i gorzej zarabiających, kobiet i mężczyzn, skupionych w dużych robotniczych załogach i rozproszonych w "elastycznych" sektorach rynku pracy. Jeśli praca - najemna i nienajemna - stanowi główny mechanizm systemu opartego na zasadzie niekończącej się akumulacji kapitału, sprzeciw wobec niesprawiedliwości tego systemu z konieczności musi koncentrować się właśnie w tym obszarze. To, jak szybko sprzeciw ten będzie się rozszerzać i jakie efekty przyniesie, zależy w dużym stopniu od wysiłków działaczek i działaczy społecznych umiejących dostrzec jego polityczny, antysystemowy wymiar. Zgodnie z alterglobalistycznym hasłem "Jesteśmy wszędzie", podejmujemy dyskusję na ten temat również na polskim gruncie. Zapraszamy na debatę z udziałem osób łączących perspektywę krytycznej teorii społecznej z zaangażowaniem w radykalną działalność społeczno-polityczną.

"Recykling Idei - pismo społecznie zaangażowane" zaprasza na klub dyskusyjny promujący ostatni numer pisma.

Termin i miejsce:

22 października (poniedziałek), godz. 18:00
Księgarnia Massolit, ul. Felicjanek 4/2, Kraków

Udział wezmą:

  • Rafał Górski - działacz związku zawodowego "Inicjatywa Pracownicza"
  • Janek Sowa - socjolog, publicysta, redaktor magazynu "Ha!art"
  • Marta Trawinska - socjolożka, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Prowadzenie - Marcin Starnawski

RECYKLING IDEI - pismo społecznie zaangażowane
http://www.recyklingidei.pl