Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Przydatne publikacje

Przydatne publikacje

Alagor K., „Kuchnia słowiańska też leczy. O medycnie inaczej”, W. A. Alagor, Radom 2002

„Ani my Lachy, ani my Górale. Opowieści i przepisy w gminy Stryszów”, ECEAT, Stryszów

Bilgri A., Gerard K. W., „Smacznie i oszczędnie. Sztuka gotowania z resztek”, Wydawnictwo M, Kraków 2003

Bloom W., „Pieniądze, serce i umysł”, Jacek Santorski & Co, Warszawa

Bove J., Dufour F., „Świat nie jest towarem”, Wydawnictwo Andromeda, Gdańsk 2002

Budzyński O., „Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2002, www.zb.eco.pl/bzb/37

„Chronić nasze korzenie. Raport z warsztatów ‘Ginące zawody’”, ICPPC, Stryszów 2004

„Common Ground. Meeting between farmers, environmentalists and everybody in between”, The A SEEDEurope Agrocadabra Campaign, 2004

Ćwik E., „Greenways. Szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego”, „Zielone Brygady” nr 198, zb.eco.pl/zb/198/pdf/prezentacje.pdf

del Varto L., „Buduj arkę”, Wydawnictwo M, Kraków 1999

Dlaboga E., „(eko)Agroturystyka w starciu z HACCP'em”, „Zielone Brygady” nr 202, www.zb.eco.pl/zb/202/ue

Dlaboga E., „Zamieszanie na rynku produktów lokalnych i regionalnych”, „Zielone Brygady” nr 202, www.zb.eco.pl/zb/202/ue

„Dlaczego spółdzielnie?”, „Zielone Brygady” nr 94, www.zb.eco.pl/zb/94/ekosolid.htm

Eckholm E. P., „Ziemia którą tracimy. Stres środowiskowy a perspektywy wyżywienia świata”, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1978

„Edukacja w gospodarstwach ekologicznych”, ECEAT, Stryszów

Ewa E., „Produkt lokalny – pielęgnowanie tradycji”, „Zielone Brygady” nr 192, luty 2004, www.zb.eco.pl/zb/192/pdf/ekonomia2.pdf

„Effata, Poradnik ekologiczny”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2000, www.zb.eco.pl/inne/effata

„Ekologiczna edukacja przedszkolna”, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP, Białystok 2003

„Ekorozwój 2020”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków, www.zb.eco.pl/bzb/1

Fukuoka M., „Jedno źdźbło, które wywoła rewolucję”, Krąg Samoedukacji „Janowo” 1990

Gawlik R., „Zmiany w polskim rolnictwie ekologicznym po wejściu do Unii Europejskiej”, „Zielone Brygady” nr 202, www.zb.eco.pl/zb/202/ue

Gellatley J., Wardle T., „Milcząca arka”, Roman Rupowski, Opole 1998

Gierek E., „Program nauczania. Dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Małopolski”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2004

„Ginące zawody. Katalog rzemieślników z Warmi i Mazur”, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”

Gorelick S., „Małe jest piękne a DUŻE… dotowane. W jaki sposów nasze podatki przyczyniają się do kryzysu społecznego i ekologicznego”, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bielsko-Biała 1999

Grodecka M., „Rolnictwo bliższe naturze czyli o wytwarzaniu żywności metodą biodynamiczną”, Stowarzyszenie Radiestetów w Bydgoszczy 1986

Grodecka M., „Zaufać ziemi”, 1992

Grodzińska-Jurczak M., Nieszporek K., Tarabuła-Fiertak M., „Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? Scenariusze zajęć dla sześciolatków”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005

Hawken P., „Przez zielone okulary. Jak prowadzić interesy nie szkodząc sobie i innym”, Pusty obłok, Warszawa 1996

Higa T., „Rewolucja w ochronie naszej planety”, Greenland, Warszawa 2003

Huma M., „GMO – otwarte drzwi i opór”, „Zielone Brygady” nr 202, www.zb.eco.pl/zb/202/ue

„Informator rolnictwa ekologicznego 2002”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

Kłosowski W., Warda J., „Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?”, Biblioteka Rozwoju Lokalnego, Bielsko-Biała 2001

Krajewski S., „Jedno źdźbło, które wywoła rewolucję czyli zostań rolnikiem”, „Zielone Brygady” nr 50, www.zb.eco.pl/zb/50/fukuok1.htm

Krajewski S., „Jeszcze o biodynamice”, „Zielone Brygady” nr 56, www.zb.eco.pl/zb/56/16.htm

Krajewski S., „Rolnictwo w Polsce”, „Zielone Brygady” nr 57, www.zb.eco.pl/zb/57/rolnic.htm

„Książka kucharska zielonego anarchisty”, Sanctus propaganda, Białystok

„Lokalne odmiany roślin uprawnych w gospodarstwie ekologicznym”, Biblioteczka SIE, Zeszyt 3, Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa 2004

„Lokalne odmiany roślin uprawnych w gospodarstwie ekologicznym”, Biblioteczka SIE, Zeszyt 1, Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa 2004

Łopata J., „Eko-turystyka inaczej...”, „Zielone Brygady” nr 50, www.zb.eco.pl/zb/50/eat1.htm

Łopata J., „Uwaga na agroturystykę, czyli refleksje na temat: dlaczego w gospodarstwach ekologicznych ekologiczna turystyka” w: „Effata. Poradnik ekologiczny”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2000, www.zb.eco.pl/inne/effata/calosc.htm#lopata

Łopata J., „Żywność ekologiczna zamiast genetycznie modyfikowanej”, ECEAT-Poland, Stryszów 2001

Łopata J., Rose J., „Rozwiać mit o wielkich pieniądzach dla małych gospodarstw”, „Zielone Brygady” nr 202, www.zb.eco.pl/zb/202/ue

Łuczaj Ł., „Dzikie rośliny jadalne Polski – przewodnik survivalowy”, Chemigrafia, Krosno 2002, www.luczaj.com

„Małopolski informator ekologiczny”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2003, www.zb.eco.pl/inne/mie

„Moje środowisko. Bliżej Europy. Program europejskiej edukacji ekologicznej”, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP, Białystok

Nowak A., „Biodynamika a wegetarianizm”, „Zielone Brygady” nr 54, www.zb.eco.pl/zb/54/44.htm

„Ochrona bioróżnorodności w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni ‘Plus’”

„Ochrona przyrody na obszarach rolnych”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Kraków-Oświęcim 2003

Piórkowska E. G., „Program edukacji regionalnej ‘Mała ojczyzna’”, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP, Białystok 2003

„Planowanie strategiczne i zarządzanie zasobami finansowymi”, Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Kraków, www.zb.eco.pl/inne/planstr/polska

„Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 1997, www.zb.eco.pl/bzb/24

„Pokonać bierność na wsi”, Program Aktywizacji Społeczności Wiejskich. Grupy Partnerskie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2002

„Pomysły na przedsiębiorczość na wsi”, baza danych Agrinpol, Fundusz Współpracy, Warszawa 2004

„Poradnik zielonego dziennikarza”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 1999, www.zb.eco.pl/bzb/31

Prokopowicz D., „Rośliny trujące, zwierzęta jadowite”, Fundacja „Ekonomia i środowisko”, Białystok 1999

„Przyjazne środowisku miejsca pracy. Rolnictwo”, Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy European Environmental Bureau, Warszawa 2003

„Przyroda w mieście – działania lokalne”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2004

Purat J., „Mój targ”, „Zielone Brygady” 130, www.zb.eco.pl/zb/130/raporty.htm

Quinn D., „Izmael”, Rebis, Poznań 1998

Reichel J., „Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności czyli małe jest najpiękniejsze”, „Zielone Brygady”, Kraków 1997, www.zb.eco.pl/bzb/19

Ribbe L., „Rolnictwo. W kraju bocianów”, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 1998

„Rodzime rasy zwierząt w gospodarstwie ekologicznym”, Biblioteczka SIE, Zeszyt 2, Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa 2004

„Rodzime rasy zwierząt w gospodarstwie ekologicznym”, Biblioteczka SIE, Zeszyt 4, Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa 2004

„Rolnictwo szansą i zagrożeniem środowiska”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 1995, www.zb.eco.pl/bzb/13

„Ruch Naam w Burkina Faso” w: Gudowski J., „Rolnictwo Afryki i Azji u progu XX wieku”, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 1998

Rudreshananda D., Łopata J., „Czas zacząć nowy ruch współpracy... (ekospółdzielnie?)”, „Zielone Brygady” nr 89, www.zb.eco.pl/zb/89/ekosolid.htm

Sams C., „The Little Food Book”, Alastair Sawday Publishing

Schumacher E. F., „Małe jest piękne”, 1973

„Sieć ratowników nasion”, „Zielone Brygady” nr 51

„Silva rerum. Ekologiczne miscellanea”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 1998, www.zb.eco.pl/bzb/27

„Słabość zwycięża siłę. Opowiadania o sztuce życia”, Wydawnictwo „Barbara”, Kraków 1998

Spiller G., Hubbard R., „Tajemnice kuchni naszych przodków”, Książka i wiedza, Warszawa 1998

„Szanse i zagrożenia rolnictwa”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2000, www.zb.eco.pl/inne/awi

„Teatr akcji”, w: „Teatr mój widzę ekologiczny”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, www.zb.eco.pl/bzb/2/eyfa.htm

Tulip K., Michaels L., „A Rough Guide to the UK Farming Crisis”, www.corporatewatch.org.uk

„Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2002

„Unia dla środowiska. Najlepsze krajowe przykłady”, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim 2003

„Urlop u ekorolników. Holiday on organic farms in Poland”, ECEAT- Poland, Stryszów 2002

„Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie”, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004

Wawrzyn M., „Szanse i zagrożenia dla rolnictwa ekologicznego w Polsce”, „Zielone Brygady” nr 169, www.zb.eco.pl/zb/169/rolnictw.htm#rolnictwo

„Wegetarianizm. Sposób na życie”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 1997, www.zb.eco.pl/bzb/25

Włoch I., „Irlandzkie ekorolnictwo”, „Zielone Brygady” nr 79, www.zb.eco.pl/zb/91/zachod.htm

„Wspólna kampania na rzecz rolnictwa ekologicznego – WKRE”, „Zielone Brygady” nr 89, www.zb.eco.pl/zb/89/ekosolid.htm

Zajączkowski P., Sowiński W., „Jaka gleba, taki plon...”, Greenland, Puławy

„Zielone pomidory w rumie – wizytówka Pomorza Zachodniego”, ZB 9(189), listopad 2003, www.zb.eco.pl/zb/189/donosy.htm#zielone

Żółkiewski K., „Nie tylko biodynamika”, „Zielone Brygady” nr 59, www.zb.eco.pl/zb/59/biodyna.htm

„Żyjące miasto. Ludzie – architektura – przestrzeń – sztuka – ekologia”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków-Podgórze 2002