Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Konkurs "Słowem, piórkiem i węglem" [do 30.01.2008]

Redakcja miesięcznika AURA ogłasza konkurs im. Wiktora Zina pt. "Słowem, piórkiem i węglem" na artykuły ukazujące piękno polskiego krajobrazu kulturowego.

Regulamin konkursu -

 1. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do opracowania artykułów ukazujących oryginalność i wyjątkowość naszego krajobrazu kulturowego.
 2. Przedmiotem artykułu może być krajobraz kulturowy i przyrodniczy dowolnej pory roku, dowolnego regionu kraju, ewentualnie z dowolnej epoki historycznej.
 3. Uczestnikami konkursu może być młodzież szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni (indywidualnie lub zespołowo).
 4. Opracowania nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (9 tyś. znaków) oraz powinny zawierać 2 do 3 ilustracji wykonanych dowolną techniką (czarno-białe lub kolorowe) w formacie A3 do A5.
  Szczegółowe dane dotyczące przygotowania artykułu zawarte są w informacji "Do autorów" (AURA 9/2007, str. 13).
 5. Prace oceniać będzie jury konkursu, powołane przez redakcję AURY, w skład którego wejdą jej przedstawiciele oraz architekci, historycy i artyści plastycy.
 6. Termin nadsyłania prac – 30 stycznia 2008 r. pod adresem redakcji.
 7. Kryteria oceny:
  • oryginalność pracy,
  • walory merytoryczne,
  • walory artystyczne,
  • i inne walory (aspekty humanistyczne, patriotyczne, ekologiczne, ekonomiczne).
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniowym numerze AURY.
 9. Wyróżnione prace będą publikowane na łamach AURY i nagrodzone honorarium autorskim.

AURA
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
tel. (0-12) 422-63-76
telefax (0-12) 421-05-02
e-mail: redakcja@aura.krakow.pl
www.aura.krakow.pl