Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Fundusze UE na rzecz zrównoważonego rozwoju - konferencja [24.10.2007]

W imieniu WWF Polska i WWF Niemcy mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Fundusze UE na rzecz zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 24 października 2007 roku.

Okazją do jej zorganizowania jest zakończenie trzyletniego transgranicznego projektu prowadzonego przez WWF tak w Polsce, jak i w Niemczech, którego celem było zacieśnienie i ułatwienie współpracy między stronami zainteresowanymi wydatkowaniem unijnych funduszy, w sposób zapewniający wzrost gospodarczy z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody. Współpraca organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz przy wyznaczaniu ram wsparcia finansowego, jak i przy przygotowywaniu poszczególnych projektów jest bowiem kluczowym warunkiem efektywnego, zrównoważonego i cieszącego się społeczną akceptacją wydatkowania środków UE.

Nie chcemy jednak, by Konferencja poświęcona była przeszłości. Mamy nadzieję, że razem z Państwem, zaproszonymi przedstawicielami Komisji Europejskiej, polskich i niemieckich resortów rozwoju regionalnego, gospodarki i środowiska oraz osobami reprezentującymi świat nauki i organizacje pozarządowe – spojrzymy w przyszłość, w nową perspektywę finansową: okres budżetowy 2007-2013. Wierzymy, że razem, opierając się na dobrych doświadczeniach na styku /rozwój gospodarczy - fundusze Unii Europejskiej – środowisko/, uda nam się wzmocnić zrównoważone – z korzyścią dla ludzi i przyrody – podejście do wydatkowania środków finansowych w ciągu nadchodzących siedmiu lat.

Czas i miejsce spotkania:

24 października 2007 roku w godzinach 11.00-17.00 (rejestracja uczestników od 10.30)
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa Sala Berlin-Warszawa, Budynek C, V piętro

Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

W trakcie Warsztatów organizatorzy zapraszają uczestników na przerwę na kawę i herbatę oraz na poczęstunek podczas sesji posterowej, która zamyka spotkanie.

Dokumenty:

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w Konferencji, na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania powyżej), najpóźniej do dnia 17 października do Pani Marty Babicz (dane kontaktowe poniżej).

Zwrot kosztów podróży:

Organizatorzy mają możliwość zwrócenia kosztów zakupu biletów kolejowych lub/i autobusowych przedstawicielom organizacji pozarządowych biorących udział w Konferencji lub przedstawicielom innych instytucji w zależności od aktualnych możliwości finansowych i po uzgodnieniu z organizatorami. Osoby zainteresowane zwrotem kosztów podróży prosimy o podanie informacji na ten temat Pani Marcie Babicz (dane kontaktowe poniżej) i zachowanie oryginałów biletów.

Marta Babicz
EU Policy Assistant
WWF Polska
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa
tel. +48 22 849 84 69
fax +48 22 646 36 72
e-mail: mbabicz@wwf.pl


Serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji.

Marta Wiśniewska
Koordynator ds. Polityki UE
WWF Polska

Peter Torkler
Koordynator ds. Polityki UE
WWF Niemcy