Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

fundacja Aeris Futuro poszukuje spec. ds. PR

Działaj z Fundacją, działaj z fantazją!

Specjalista ds. PR

Fundacja Aeris Futuro, prężnie rozwijająca się organizacja działająca na
polu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i odpowiedzialnego
biznesu, oferuje pracę na stanowisku Specjalista ds. PR.

Obowiązki:
- Współtworzenie i koordynacja kampanii promocyjnych projektów Fundacji
- Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z mediami
- Utrzymywanie dobrych relacji z darczyńcami, partnerami Fundacji
- w tym m.in. redagowanie newslettera
- Sporządzanie notatek prasowych oraz tekstów na stronę internetowych
- Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy dla realizacji projektów i celów Fundacji
- Pomoc w kreacji wizerunku organizacji
- Udział w konferencjach, seminariach i rozmaitych spotkaniach, m.in. w
celu promocji Fundacji

Nasze wymagania:
- Doświadczenie w zakresie marketingu, PR
- Kreatywność i otwartość na nowe doświadczenia
- Odpowiedzialność
- Zdolności organizacyjne
- Samodzielność w działaniu
- Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
- Wysoka odporność na stres
- Dobra prezencja
- Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim
- Zainteresowanie ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem,
odpowiedzialnym biznesem i działalnością w organizacji pozarządowej

Umiejętności zarządzania projektem oraz pisania wniosków będą
dodatkowymi atutami

Oferujemy:
- Zdobycie doświadczenia w dziedzinie Public Relations
- Zdobycie doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej
- Zdobycie nowych kontaktów i umiejętności
- Elastyczny czas pracy i możliwość dopasowania czasu pracy do własnych
zobowiązań - praca w niepełnym wymiarze godzin
- Możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów
- Udział w szkoleniach i wyjazdach

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@aeris.eko.org.pl
Temat maila z aplikacją powinien brzmieć "PR"