Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Ekoedukatorzy 2 - szkolenie [do 22.10.2007]

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" ogłasza nabór chętnych do programu "EkoEdukatorzy 2 - program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego". Program skierowany jest do osób, które chcą zajmować się w swojej miejscowości szeroko rozumianą edukacją ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada przekazanie doświadczeń oraz metod i technik dla grup edukacyjnych działających poza Łodzią. Od uczestników oczekujemy, że stworzą w swojej miejscowości min. 2-3 osobową grupę, która będzie prowadzić (np. w szkołach, domu kultury, w terenie itp.) działania edukacyjne według metodologii Źródeł, ale z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, umiejętności i zainteresowań członków grupy itp. ODE Źródła zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne, jak również materiały dydaktyczne i plastyczne.

W ramach projektu odbędzie się sześciodniowe szkolenie (w dn. 12-17 listopada 2007 r. w Łowiczu) łączące trening teoretyczny z praktyką. Zapraszamy chętnych z całej Polski. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, w miarę możliwości będziemy też refundować koszty dojazdu.

Zgłoszenia przyjmujemy nie później niż do 22 października. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy ok. 30 osób. Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszenia - na stronie http://www.zrodla.org/ekoedukatorzy/
Krzysztof Wychowałek