Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

dyskusja panelowa „Przyszłość polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej” 29. lutego 2008

KOMUNIKAT PRASOWY PARTII ZIELONI 2004, Warszawa, 25.02.2008

Partia Zielonych 2004 ma zaszczyt zaprosić na dyskusję panelową

„Przyszłość polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej”

piątek, 29. lutego 2008, godz. 19.00 - 21.0

Sala im. Joachima Lelewela Instytutu Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa

W dyskusji udział wezmą:

Hanna Trojanowska*, Dyrektorka Departamentu Spraw Międzynarodowych i Nowych Technologii, Polska Grupa Energetyczna;

prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki;

Maciej Muskat, Dyrektor Greenpeace Polska;
Tomasz Chruszczow, Zastępca Przewodniczącego Forum CO2.

Prowadzenie: Dariusz Szwed, współprzewodniczący partii Zielonych 2004

W marcu 2007 roku Rada Europejska przyjęła strategię „20/30 - 20 - 20” do 2020, dotyczącą:

* ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990 (30% - jeżeli przyłączą się inne kraje, m.in. Stany Zjednoczone),
* zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20%,
* podniesienia efektywności energetycznej o 20%.

W styczniu b.r. przewodniczący Komisji Europejskiej Manuel Barosso przedstawił pakiet klimatyczno – energetyczny „Climate Action – Energy for a Changing World”, który stanowi pierwszą propozycję realizacji powyższej strategii oraz podziału zobowiązań pomiędzy kraje członkowskie UE. Jednocześnie oenzetowski Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu IPCC wskazał w swoim raporcie z 2007 roku na potrzebę ograniczenia emisji gazów szklarniowych w krajach rozwiniętych o 25-40%, jeżeli mamy uniknąć najbardziej dramatycznych skutków zmian klimatycznych. Tymczasem wynik międzynarodowych negocjacji 13. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej na Bali nie wskazuje, by międzynarodowy konsens w sprawie globalnej polityki klimatycznej po 2012 roku - gdy wygasa Protokół z Kioto - był łatwy do osiągnięcia.

Dyskusja koncentrować się będzie na następujących kwestiach:

* jakie priorytety i cele w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej powinna stawiać sobie Unia Europejska w perspektywie roku 2020 i 2050?
* czy integracja polityki klimatycznej i energetycznej stanowi zagrożenie czy szansę dla przyszłości gospodarki UE?
* czy UE powinna rozwijać energetykę jądrową?


Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie e-mailem na adres: biuro@zieloni2004.pl lub telefonicznie: 022.3714056.

* udział niepotwierdzony

Biuro Prasowe partii Zieloni 2004
biuro.prasowe@zieloni2004.pl


Aleksandra Kretkowska
tel. (022) 371 40 56
kom. 694 917 069

www.zieloni2004.pl

Partia Zieloni 2004 jest częścią Europejskiej Partii Zielonych: www.europeangreens.org. Współprzewodniczącymi Zielonych 2004 są Magdalena Mosiewicz i Dariusz Szwed, partia prowadzi szereg kampanii, m.in. na temat zielonej gospodarki, ekologicznej żywności, zmian klimatycznych, promocji demokratyzacji czy równego statusu mężczyzn i kobiet. Zapraszamy na oficjalną stronę partii: www.zieloni2004.pl