Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Dolina Rospudy - budowa obwodnicy wstrzymana

W radiowych Sygnałach Dnia premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że planowane prace przy budowie obwodnicy w Doliny Rospudy nie rozpoczną się.

Warszawa, Augustów, Rospuda, Polska - Próbowałem to załatwić, chciałem przekonać partnerów z Komisji Europejskiej. Musimy wykazać w tej sprawie pewną wstrzemięźliwość. Teraz, bez szkody, prace w Dolinie Rospudy się nie rozpoczną, ale będą realizowane inne odcinki tej inwestycji, bez szkody dla całego przedsięwzięcia - powiedział premier.

Zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace w dolinie rzeki, zawieszone na czas trwania okresu lęgowego ptaków, miały zostać wznowione 1 sierpnia.

Komisja Europejska marcu br. pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, uznając budowę obwodnicy przez dolinę za łamanie unijnego prawa ochrony środowiska. W poniedziałek, wobec braku informacji o zaniechaniu przez Polskę prac budowlanych, Komisja wystąpiła do Trybunału z wnioskiem o podjęcie pilnych działań w celu powstrzymania Polski przed wznowieniem budowy. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji, Trybunał ma wydać nakaz jeszcze przed 1 sierpnia.

Rzecznik GDDKiA Andrzej Maciejewski powiedział, że prace w Dolinie Rospudy będą kontynuowane do czasu wydania decyzji przez Trybunał . Gdy Trybunał nakaże wstrzymanie prac, Polska dostosuje się do tego.

W poniedziałek kilkuset mieszkańców Augustowa na 14 godzin zablokowało drogę nr 8. Natomiast grupa ekologów rozpoczęła rozbijanie obozu Greenpeace kilkanaście kilometrów od Augustowa - na trasie obwodnicy, która ma przebiegać przez Dolinę Rospudy.

Agata Zielińska
Greenpeace Central&Eastern Europe in Warsaw
koordynatorka wolontariuszy/network campaigner
agata@greenpeace.pl


Oświadczenie w związku z deklaracją Premiera RP
o nie rozpoczynaniu prac przy obwodnicy Augustowa
na terenach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 – w Dolinie Rospudy

Organizacje pozarządowe zaangażowane w ochronę Doliny Rospudy z nadzieją przyjmują, ogłoszoną w dniu 31 lipca 2007 w I Programie Polskiego Radia, deklarację Premiera RP, Jarosława Kaczyńskiego o nie rozpoczynaniu prac przy obwodnicy Augustowa na obszarze Natura 2000 do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Deklaracja ta to pierwszy mały krok w dobrym kierunku.

Prawdziwym wspólnym sukcesem będzie powstanie alternatywnego wariantu obwodnicy Augustowa nie ingerującego w obszar Natura 2000. Zależy nam na bezpieczeństwie zarówno przyrody, jak i ludzi. Dlatego domagamy się od władz, aby natychmiast podjęły prace nad analizą i realizacją alternatywnej trasy obwodnicy. Wspólna obwodnica Augustowa i Suwałk, omijająca obszar Natura 2000, którą organizacje pozarządowe zaproponowały już 2 lata temu, jest zgodna z prawem krajowym i wspólnotowym, a także godzi potrzeby społeczne, transportowe oraz uwarunkowania przyrodnicze.

Równocześnie niepokoi nas fakt, zapowiedzi kontynuowania budowy fragmentów obwodnicy według obecnie przyjętego projektu, które znajdują się poza obszarem Natura 2000. Oznaczałoby to dalszą stratę czasu i utopienie setek milionów złotych w inwestycję, która może zostać niedokończona.

Rozwiązanie alternatywne może zostać wsparte finansowo z funduszy unijnych. Apelujemy do Rządu RP o zagwarantowanie środków na realizację tej inwestycji poprzez umieszczenie jej w indykatywnym wykazie projektów dużych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013.

Wzywamy do rozpoczęcia dialogu przybliżającego do znalezienia rozwiązania dobrego dla ludzi, przyrody i wizerunku Polski w Unii Europejskiej.

CEE Bankwatch
Centrum Ochrony Mokradeł (CMOK)
Greenpeace
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (PnrWI)
Polska Zielona Sieć (PZS)
Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM)
WWF Polska

Jacek Winiarski
Rzecznik Prasowy - Greenpeace Polska
Tel: (022) 851 26 42, wew. 24
Kom: (0048) 504 274 080
E-mail: jacek.winiarski@greenpeace.pl
www.greenpeace.org
www.greenpeace.pl


Czytaj także: EGP welcomes suspension of construction of Rospuda Valley Motorway