Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Bibliografia

Bibliografia

„Local food, global prosperity. Action pack”, International Society For Ecology and Culture

oraz:

Bałdyga J., „Sąsiedzki rynek pracy w Zelgnie”, „Mała szkoła” nr 10, październik 2001

Czajkowska M., „Sposób na bezrobocie: Sąsiedzkie Biuro Pracy” GW 5.4.2002

„Dobre zakupy. Jak kupować z czystym sumieniem”, Polska Zielona Sieć, Kraków 2004

„Ekospółdzielnie. Nowy ruch współpracy”, ECEAT- Poland, 1997

Łopata J., „Chronić nasze korzenie”, ICPPC, Stryszów 2004

Łopata J., „Chronić wieś”, ICPPC, Stryszów 2003

„Moje gospodarstwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju wsi”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2004 New Economic Foundation, „Pluggin the leaks”, www.pluggingtheleaks.org

Norberg-Hodge H., Merrifield T., Gorelick S., „Powrót gospodarki żywnościowej do korzeni. Lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego”, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005

„Obywatel” 4/2002

Okraska R., „Agraryzm: wiejska trzecia droga”

Okraska R., „Pod zielonym sztandarem”

Okraska R., „Wiejski Abramowski. Wolnościowy agraryzm Ignacego Solarza”

Passingham S., „Sprawdzone pomysły na pozyskiwanie pieniędzy w środowisku lokalnym. Imprezy specjalne na małą i średnią skalę”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2001

„Polska wieś. Raport o stanie wsi”, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2002

Pretty J., „O rozwoju gospodarki lokalnej”, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000, www.fww.org.pl/polski/dokumenty/pretty/pretty.html

„Rolnictwo ekologiczne a społeczeństwo i środowisko. Dobre przykłady lokalnych relacji konsument – producent”, czerwiec/lipiec 2004 PKE Koło Miejskie w Gliwicach w ramach pharowskiego projektu „Rolnictwo ekologiczne i społeczeństwo wspierające zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego”.

Sołtysiak U., „Rolnictwo ekologiczne czyli rolnictwo zrównoważonego rozwoju”, Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach, Gliwice 1998

Szwed D., „Lokalna żywność ekologiczna w zdrowych miastach. Współpraca miast „konsumentów” z gminami „producentami” lokalnej żywności ekologicznej”

Szwed D., „Myśl globalnie, jedz lokalnie. Poradnik dotyczący zmniejszania szkodliwości transportu żywności”

Wiench P., „Tłoka” w: Janusz Reichel, „Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności czyli małe jest najpiękniejsze”, Kraków 1997, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, www.zb.eco.pl/bzb/19/aneksy.htm

Zgódka A., „Jak żyć w nieludzkim świecie. Wybór konsumenta”, „Wspólnota”

„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przykłady z Polski”, IUCN Poland, WWF, Warszawa 2002

a także niepublikowane materiały udostępnione przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju, Jadwigę i Piotra Magnuszewskich, Szczęsnego Górskiego, Melanię Żalińską i Andrzeja Żwawę.