Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Bezpłatne szkolenia z tematyki wolontariatu

W imieniu Szkoły Trzeciego Sektora Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego chciałabym serdecznie zaprosić na bezpłatne warsztaty dotyczące wolontariatu.

Warsztaty obejmują następujące zagadnienia:
1.Co to jest wolontariat? Misja wolontariatu.
2.Kim jest wolontariusz?
3.Rodzaje wolontariatu
4.Zalety i wady wolontariatu
5.Organizacja pracy wolontariusza
6.Aspekty prawne pracy
wolontariusza
7.Karta Etyczna Wolontariusza


Przygotowaliśmy kilka terminów:

26.XI.2007, godz. 16.00-20.00
27.XI.2007, godz. 16.00-20.00
04.XII.2007,godz. 16.00-20.00
06.XII.2007,godz.16.00-20.00
13.XII.2007, godz. 16.00-20.00
14.XII.2007, godz. 14.00-18.00
15.XII.2007, godz. 10.00-14.00
18.XII.2007, godz. 16.00-20.00

Wszystkie zajęcia odbędą się w Małopolskim Centrum Wolontariatu
ul. Karmelicka 43a (nad kawiarnią " Cudowne lata")
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: sts@fundacja.uj.pl


Serdecznie pozdrawiam

Maria Brudnik
koordynator stażysta
Szkoły Trzeciego Sektora
604 714 270
sts@fundacja.uj.pl