Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Bezplatne seminarium dla osób i instytucji chcących założyć Bank Godzin 11 marca 2008

Jak założyć i poprowadzić Bank Godzin

Korepetycje z matematyki za naukę tańca?

Nauka jazdy samochodem w zamian za opiekę nad dzieckiem?

Domowe pierogi za naukę obsługi komputera?

Nie za wszystko trzeba płacić pieniędzmi. Przyjdź na seminarium i dowiedz się jak możesz założyć i poprowadzić swój Bank Godzin.

Zapraszamy na BEZPŁATNE seminarium przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, firm oraz osób prywatnych chcących założyć i poprowadzić grupę Banku Godzin.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzą się na temat:

* co to jest Bank Godzin i na jakich opiera się zasadach;
* historii bankowości czasowej na świecie i w Polsce;
* jak krok po kroku założyć własną grupę Banku Godzin;
* korzyści wynikających z udziału w Banku Godzin;
* sposobów radzenia sobie z trudnościami;
* innych sprawdzonych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.

Podczas seminarium zaprezentujemy dobre praktyki stosowane w Bankach Godzin na świecie i w Polsce oraz dokumenty przydatne przy zakładaniu i prowadzeniu Banku Godzin, m.in.: regulamin Banku, formularze rejestracyjne, karty wymian.

Więcej informacji na temat krakowskiego Banku Godzin: www.bankgodzin.org

Termin: 11 marca 2008r (wtorek), w godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Biuro Projektu EQUAL, ul. Kasprowicza 9a/1, Kraków

Zapisy: tel. 012 411 05 24; bankgodzin@plineu.org

Ilość miejsce jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.
…..
Warsztaty są organizowane w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.